tattoo jezus, bijbeltekstenVeel tatoeages die mensen aanbrengen hebben een diepere betekenis dan alleen een plaatje. Er zijn heel veel personen die een Bijbeltekst laten tatoeëren of een verwijzing naar een Bijbelverhaal/geloofsovertuiging. Er wordt in de Bijbel maar een keer gewezen naar het begrip tatoeage. In Leviticus 19:28 staat, “Gij moogt geen tatoeagetekens bij u aanbrengen.” God gaf dit gebod aan het volk Israël en zonderde het daarmee af van de omringende volken die in hun huid tekens aanbrachten met de namen of de symbolen van hun goden. In de Bijbel staan wel meerdere tegenstellingen. In het ene boek mag het niet maar in het andere weer wel maar onder een andere ‘benaming’. (meer…)

De betekenis van een tatoeage

mei 2nd, 2014 | Posted by Ruub in Uncategorized - (0 Comments)

tattoo
Tatoeages zijn in de westerse wereld nooit echt geaccepteerd tot ongeveer de jaren ’70 van de vorige eeuw.Wetenschappers beschouwde tatoeages als een kenmerk voor bepaalde groepen. Primitievelingen uit verre oorden droegen tatoeages maar ook dichterbij huis  werden tatoeages in verband gebracht met criminaliteit en mensen met een lage sociale komaf. In de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw kwam het tatoeëren in verband met verschillende emancipatiebewegingen. De populariteit nam toe en dit zorgde voor een verandering bij de houding van wetenschappers.  (meer…)